Hiểu thế nào về “Âm siêu thì dương thới”

Hầu hết người Việt Nam chúng ta đều chịu ảnh hưởng của tín ngưỡng Phật giáo. Trong tinh thần tín ngưỡng của Phật giáo, lễ cầu siêu có một ý nghĩa hết sức lớn lao đối với người đã khuất. Kinh văn trì tụng của Chư tăng trong lễ sẽ giúp cho người quá vãng siêu sanh về cỏi tịnh cảnh.

Dân gian quan niệm rằng “âm siêu thì dương thịnh”, với ý nghĩa người qua cố được siêu thoát thì người sống cũng được an lành. Chính vì thế, ngày nay khi đời sống phát triển và trình độ nhận thức của nhiều người ngày càng được nâng cao hơn, thì trong ngày Thanh Minh, hều hết những người có người thân quá vãng đều đến mộ để thăm nom, chăm sóc và đến chùa để cầu siêu.

Lễ cầu siêu còn nhắc nhỡ những người còn sống phải tạo nghiệp lành để hồi hướng công đức cho người thân đã khuất, trợ duyên cho họ vượt qua bể khổ trầm luân bởi những tạo tác nghiệp lực đã gieo trồng từ quá khứ.

 

Để lễ cầu siêu đạt được ý nghĩa đúng như mong muốn cần phải hội tụ cả ba yếu tố: sự thành tâm ở người thân của người quá cố, oai lực của chư Tăng và kinh văn giáo lý nhiệm màu của Đức Phật. Sự kết hợp này tạo nên một sức mạnh tâm linh có thể truyền tải, chuyển hóa rất mạnh đến thần thức của người quá vãng, giúp họ thoát khỏi cảnh giới khổ đau, tái sinh miền tịnh cảnh.

Với tinh thần này, hàng năm vào Tiết Thanh Minh, Hoa viên nghĩa trang Bình Dương đều tổ chức Lễ Thanh Minh và cung thỉnh chư Tăng thực hiện nghi thức lễ cầu siêu tại nghĩa trang. Cũng bởi “âm siêu thì dương thới”, Hoa Viên Bình Dương mong muốn mang phúc lộc đến với từng gia đình quý khách hàng trong đại lễ cầu siêu được tổ chức hàng năm.

 

Năm nay, do tình hình dịch bệnh covid, để tránh tập trung đông đúc cũng như bảo đảm sức khỏe của quý khách hàng mà không làm mất đi truyền thống Thanh Minh của công ty, Hoa viên nghĩa trang Bình Dương tổ chức Đại Lễ Cầu Siêu – Cầu An lần thứ 13 vào Chủ nhật ngày 04/04/2021 từ 17h-20h TRỰC TUYẾN tại Facebook www.fb.com/cphaco.vn.

Chương trình lễ do Chư, Tôn, Đức Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương và Hoa viên nghĩa trang Bình Dương đồng thực hiện.

Đại lễ cầu siêu tháng 4 - Hoa Viên Nghĩa trang Bình Dương
0788.45.45.44