Hoa viên nghĩa trang Bình Dương Tưởng niệm Lê Hữu Trác

Hoa viên nghĩa trang Bình Dương – Tưởng niệm Lê Hữu Trác

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1720-1791) người làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương (nay là tỉnh Hưng Yên).

Ông sinh ra trong một gia đình mấy đời khoa bảng đều học giỏi, đỗ đạt cao và làm quan to trong triều vua Lê – chúa Trịnh.

Biệt hiệu Hải Thượng Lãn Ông có nghĩa là ông già lười ở Hải Thượng. Mặc dầu lấy biệt hiệu Lãn Ông, nhưng thực tế chúng ta sẽ thấy “lười” ở đây là lười với công danh, phú quí, nhưng lại rất chăm chỉ đối với sự nghiệp chữa bệnh, cứu người.

Video toàn cảnh sự kiện Hoa viên nghĩa trang Bình Dương – Tưởng niệm Lê Hữu Trác

Hoa viên nghĩa trang Bình Dương – Tưởng niệm Lê Hữu Trác

Mời liên hệ bộ phận phụ trách:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHÁNH PHÚ HOÀ

BỘ PHẬN TANG LỄ

Hotline: 0868 774 274

Email: Hoavienchanhphuhoa@gmail.com

Website: https://hoavienchanhphuhoa.com/

0788.45.45.44