Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hoa viên Nghĩa Trang Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHÁNH PHÚ HÒA

HOA VIÊN NGHĨA TRANG BÌNH DƯƠNG

THƯ MỜI

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

” Đầu thu mở hội đón Vu Lan

Thành khẩn cùng nhau đến đạo tràng

Noi gương tôn giả tâm từ mẫn

Kỷ niệm tình cha nghĩa mẹ hiền”

Nội dung chương trình Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hoa viên Chánh Phú Hòa

HOA VIÊN NGHĨA TRANG BÌNH DƯƠNG

Hotline: 0869 555 444

Website: https://hoavienchanhphuhoa.com/

0788.45.45.44